İnfeksiyon xəstəlikləri

Gündəlik həyat içərisində müxtəlif səbəblərdən ötəri xəstə olunduğu zaman, ümumiyyətlə infeksiya anlayışı istifadə edilməkdədir.

İnfeksiya xəstəlikləri, tibb ədəbiyyatında parazitlərin ya da mikrobların insanların bədənlərinə girməsiylə yaranan xəstəliklərin ümumi adına verilən ad olmaqla birlikdə bu cür xəstəliklər fərqli adlarla də istifadə edilə bilər. İnfeksiya xəstəliklərinə səbəb olan mikrob və ya parazitlər, insan bədəninə bir çox fərqli yollardan girebilmektedir.

İnfeksiya xəstəlikləri, xüsusiyyət baxımından yoluxucu xüsusiyyətlər göstərə və xəstəliyin yayılması adamdan adama görə dəyişə bilər. Buna isə, adamın xəstəliklərə qarşı müqavimət xüsusiyyəti olduqca əhəmiyyətli bir rol oynayar. Bu cür xəstəliklərə, mikro səviyyədəki varlıqlar səbəb olur və bu növdən bəzi xəstəliklər çox ciddi sağlamlıq problemlərinə də yol aça bilməkdədir. Bu səbəblə, infeksiyon xəstəlikləri ciddiyə alınmalıdır. Virus, göbələk və ya bakteriyalar kimi növlər bədən içərisinə girir və infeksiyon xəstəliklərinin meydana gəlməsinə səbəb olurlar. Tədbir alınmazsa, bu xəstəliklər inkişaf edə bilir.

İnfeksiyon xəstəliklərin digər bir adı yoluxucu xəstəliklərdir. Yoluxucu xəstəliklər, adından da aydın ola biləcəyi kimi insanlara fərqli yollardan bulaşmaqda və adamı xəstə edə bilməkdədir. Bu yoluxma, insandan insana olduğu kimi heyvanlardan da yoluxa bilər. Cəmiyyətdə o qədərdə bilinməməsinə baxmayaraq insanlara xəstəlik torpaqdan da keçə bilməkdədir. Bu vəziyyət, cəmiyyət arasında bilinməməklə birlikdə bu mövzuda hər hansı bir şüur ​​də yoxdur. Lakin, torpaqdan insana xəstəlik bulaşma riski olduqca azdır. Xəstəliyin adama yoluxmasında ümumiyyətlə müəyyən başlı nöqtələr var. Bunlardan ən məşhuru isə, ağızdan çıxan damcıların mühitdəki kəslər tərəfindən solunmasıdır. Bu vəziyyət, xəstəlik yoluxmasında ən məşhur bir şəkildə görülən vəziyyətdir. Bunun xaricində danışmaq, asqırmaq və ya öskürmək kimi vəziyyətlərdə da xəstəliyə səbəb olan mikro canlılar, mühitdə olan insanlara yoluxa bilər.

Elə ki, dəri təması yolu ilə belə adama xəstəlik keçə bilir. Dəri yolu ilə yoluxma riski daşıyan xəstəliklərdə bu cür xəstələrin əşyalarının sterilizə edilməsi tələb olunur. Elə ki, bəzi infeksiyon xəstəliklərdə adamın istifadə etdiyi yataq əşyaları və paltarlarından belə ətrafdakılara xəstəlik keçə bilməkdədir. Xəstəliyi dəri yoluyla yayılma riski olan xəstələr, ətrafına xəstəlik bulaşdırmamaq üçün həkiminə danışmalı və bu istiqamətdə olduqca diqqətli davranmalıdır. Elə ki, yaşanılan cəmiyyət sıxdır və xəstəlik yayılma riski çoxdur. Bunun xaricində, insanlar arasında olan yemək ya da içki paylaşması da, bu cür xəstəliklərin yayılmasına səbəb olan digər vəziyyətlərdir. Yoluxucu xəstəliklərin şəxslərə yayılması ümumiyyətlə bu şəkildədir. Lakin, tarixdə bəzi yoluxucu xəstəliklərin qarşısı alına bilməmiş və reallaşdığı dövrdə yüz minlərlə insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Buna ən yaxşı verilə nümunə isə, qızdırma xəstəliyidir. Bu xəstəlik, heyvanlardan insanlara keçir. Tarixdə çox ölümcül qızdırma hadisələri meydana gəlmiş və uzun illər həlli tapıla bilmədiyi üçün yüz minlərlə insanın həyatını itirməsinə səbəb olmuşdur. Bu xəstəliyə səbəb olan mikrobu, Anofel adı verilən bir ağcaqanad növü insanlara bulaştırmaktadır. Elə ki, baxıldığında dünyada insan ölümünə ən çox səbəb olan heyvan növü, ağcaqanaddır. Bu vəziyyət, uzun zaman dava edən araşdırmalar və statistik məlumatlar işığında sübut edilmişdir.

Bunun xaricində infeksiyon xəstəliklərə səbəb ola bilən hallar arasında, təmiz olmayan ərzaq və içki mənbələri qeyd olunur. Bu cür xəstəliklərə ən yaxşı nümunələr isə, tifo, xolera və də dizenteriya kimi çox təhlükəli xəstəliklərdir. Nəticəsində ölümcül olan infeksiya xəstəliklərinə qarşı, şüurlu olmaq sağlamlıq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.